Warsztaty interdyscyplinarne

w Klubie Kultury "Falenica"

Wojna Wojnie. Bitwa jest wspaniała, czyli warsztaty interdyscyplinarne dla młodzieży o charakterze artystyczno-edukacyjnym uwieńczone spektaklem. Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie podzielona w zależności od własnych możliwości i predyspozycji na trzy grupy: aktorską, scenograficzno-kostiumową oraz promocyjno-dziennikarską. Grupa aktorska przygotuje dwie etiudy teatralne pod kierunkiem dwóch reżyserów zakończone wspólnym pokazem. Etiudy łączą się tematycznie (wojna), ale realizowane będą w innych konwencjach teatralnych. Pozwoli to uczestnikom na zdobywanie zróżnicowanych doświadczeń oraz poznawanie różnych technik. Równolegle z opracowywaniem etiud prowadzone będą zajęcia warsztatowe: elementarne zadania aktorskie, ruch sceniczny, improwizacja w teatrze, rytmika, emisja głosu i śpiew. Grupa scenograficzna pod kierunkiem scenografa przygotuje elementy scenografii i kostiumów z wykorzystaniem technik rękodzieła artystycznego (batik, ceramika). Grupa promocyjno-dziennikarska przeprowadzi kampanię promocyjną, opracuje dokumentację fotograficzno-filmową, przygotuje materiały do gazety. Obie etiudy łączy temat wojny. Pierwsza etiuda oparta będzie na sztuce Wojna wojnie, antywojennej komedii satyrycznej Adolfa Nowaczyńskiego wykorzystującej wątki Rycerzy i Lizystraty mistrza komedii antycznej Arystofanesa. Druga etiuda inspirowana będzie tekstem Pieśni o Rolandzie, najstarszym i najbardziej znanym eposem rycerskim z motywem "walki z niewiernymi". Inscenizacja zostanie zrealizowana w konwencji teatru ubogiego. Muzyka do jednej z etiud tworzona będzie na żywo przez uczestników przedstawienia z wykorzystaniem zarówno prawdziwych, jak i wymyślonych oraz wykonanych przez młodzież instrumentów perkusyjnych. Oprawa muzyczna do drugiej etiudy będzie wymagała zaangażowania wokalnego wykonawców spektaklu. Zróżnicowane formy realizacji etiud pokażą młodym adeptom sztuki dwa nurty, które wyznaczają kierunki dla literatury europejskiej, a co za tym idzie dla teatru. Jeden wiedzie od tradycji antycznej do teatru klasycznego z tradycyjną sceną, drugi odwołuje się do teatru misteryjnego, a przez teatr romantyczny, teatr wyobraźni prowadzi widzów do teatru otwartego.

O akcji
UWAGA BITWA!

LATO W TEATRZE

jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzają wakacje w swojej miejscowości. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Tegoroczna czwarta już edycja teatralnych półkolonii odbywa się między 4 lipca a 27 sierpnia 2011 roku w kilkunastu miastach Polski. Codziennie przez 14 dni uczestnicy projektu pracują nad spektaklem pod opieką profesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej lub technicznej. Na koniec turnusu przedstawienie prezentowane jest w teatrze bądź innej przestrzeni miejskiej.
Dwa tygodnie spędzone w teatrze są dla dzieci szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. Profesjonalni artyści mogą podzielić się doświadczeniem zawodowym i zaprezentować swoje metody pracy, a także poznać potrzeby i wrażliwość młodej widowni.
Dzięki realizacji LATO W TEATRZE teatr staje się atrakcyjnym ośrodkiem działań twórczych i edukacyjnych również podczas wakacji, zyskując sobie tym samym nowych widzów, którzy w ciągu sezonu często nie uczestniczą w życiu kulturalnym


Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny,

Organizator: KK Falenica
.Partnerzy :
Akademia Łucznica, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Partnerzy medialni:
TVP Info, qulturka.pl
www.latowteatrze.pl, e-teatr.pl.